-20% OFF & free ESPRIT D’ARMÉNIE over 60€

Els concerts de La Capella Reial de Catalunya, Hespèrion XXI i Le Concert des Nations són gestionats per la Fundació CIMA (Centre Internacional de Música Antiga).