20% off & Pro·Pacem FREE disc over 60€

Els concerts de La Capella Reial de Catalunya, Hespèrion XXI i Le Concert des Nations són gestionats per la Fundació CIMA (Centre Internacional de Música Antiga).

DataCiutatProgramaArtistes
22/8/2020Arc-et-Senans / France4a ACADÈMIA BEETHOVEN 250 - SIMF. número 9