Réductions spéciales pour 50 ans d’Hespèrion XX-XXI jusqu'au 31 juillet.

Réductions spéciales pour 50 ans d’Hespèrion XX-XXI jusqu'au 31 juillet.
  • EL CANT DE LA SIBIL·LA. Catalunya
  • EL CANT DE LA SIBIL·LA. Catalunya
Boutique > SACD
EL CANT DE LA SIBIL·LA. Catalunya
15,99 TAX INC.
+ frais d'expédition
Infos

Refernce: AVSA9879

  • Montserrat Figueras
  • La Capella Reial de Catalunya
  • Jordi Savall

Le Chant de la Sibylle fut chanté pendant des siècles par la voix onirique d’un enfant, car les Pères de l’Église avaient interdit aux femmes de le faire à l’intérieur des temples, sauf dans les monastères de religieuses. Avec cette interdiction se perdait la présence prophétique de la figure féminine qui le proclamait. Le patriarcalisme de l’église arrachait ainsi aux femmes la possibilité de transmettre la parole divine. Grâce à ce chant millénaire, la lumière des sibylles – celle de Delphes, celle d’Érythrée, celle d’Hellespont, la Persique, la Libyque, la Cimmérienne, la Samienne, la Cumane, la Phrygienne et la Tiburtine – est toujours vivante en la voix et la figure féminines.

Informations supplémentaires
Intèrprets

MONTSERRAT FIGUERASLA CAPELLA REIAL DE CATALUNYAHESPÈRION XXDirección: JORDI SAVALL

Llista de Cançons

1. Sibil·la Llatina2. Sibil·la Provençal3. Sibil·la Catalana

Informació

Enregistrement effectué dans la Collégiale romane du Château de Cardona, Catalogne, Mars 1988

Categoria

Catàleg complet, Heritage

Description

A la Grècia clàssica, la Sibil·la és l’arquetip de la dona profetessa i sacerdotessa. Dona de saviesa i vehicle de les revelacions divines, era a la vegada el símbol de la dona arcaica que reunia molts dels atributs que en l’antigor encarnaven les Deesses Mares del paleolític, les Magna Mater d’orient i del món clàssic greco-romà com Isis, Ixtar, Demèter i Atàrgatis.

L’oracle de la Sibil·la Eritrea, al segle II a.C., que anunciava l’adveniment d’una edat d’or de l’home amb el naixement d’un infant, fill d’una mare verge, va permetre al cristianisme d’aprofitar aquesta figura i recuperar l’oracle de la Sibil·la per proclamar el missatge de la segona vinguda del Messies. La tradició de celebrar el Cant de la Sibil·la per Nadal sembla iniciar-se musicalment als segles IX-X (Saint Martial de Limoges). Les seves visions apocalíptiques són tràgiques i punyents, però la música que l’acompanya és harmònica i màgica: l’inici de cada estrofa amb un interval de 5ª ascendent ens transporta a l’escolta meditativa d’un relat còsmic i sagrat.

El Cant de la Sibil·la fou cantat tradicionalment durant segles per la veu onírica d’un infant, ja que els pares de l’església prohibiren que fossin dones que ho fessin dins els temples, amb l’excepció dels monestirs femenins. Amb aquesta interdicció perdem la presència profètica de la figura femenina que el proclamava. El patriarcalisme de l’església arrancava així a les dones la possibilitat de transmetre la paraula divina. Gràcies a aquest cant mil·lenari, la llum de les sibil·les –la Dèlfica, la Pèrsica, la Líbica, la Cumea, l’Eritrea, la Sàmica, la Cumana, l’Hel·lespòntica, la Frígia i la Tiburtina– en veu i figura femenines és avui encara viva.

Als sentits de saviesa i misticisme de la sibil·la se n’hi afegeix un altre de profunda actualitat: l’ecològic. L’esborronador missatge de la sibil·la és dramàticament vigent, ja que ens parla de la destrucció del món, de la manca de respecte envers una natura que se’ns en va, de la brutalitat que ha portat l’home a considerar que la naturalesa és una màquina. El dolor i l’amenaça per la vida de la nostra mare terra són més que mai profètics avui en la veu de la sibil·la.

MONTSERRAT FIGUERAS