PRICES FOR EU CUSTOMERS ARE TAX INCLUDED. LOGIN TO CHECK YOU PRICE

PRICES FOR EU CUSTOMERS ARE TAX INCLUDED. LOGIN TO CHECK YOU PRICE
autore
Alia Vox

Premis Ciutat de Barcelona 2016
Premis Ciutat de Barcelona 2016

L’ajuntament de Barcelona atorga el Premi Ciutat de Barcelona per la Projecció Internacional “a Jordi Savall pels tres concerts del projecte “El Somni d’Orfeu, Músiques per la vida i dignitat dels refugiats”, dins del conjunt dels seus concerts i accions realitzades durant l’any 2016 que han projectat el nom de la ciutat de Barcelona arreu […]