ELS PREUS PER A LA UE SÓN AMB IVA INCLÒS. INICIA SESSIÓ PER CONSULTAR EL TEU PREU

ELS PREUS PER A LA UE SÓN AMB IVA INCLÒS. INICIA SESSIÓ PER CONSULTAR EL TEU PREU
  • METAMORPHOSES FIDEI. Les Metamorfosis de la Fe
  • METAMORPHOSES FIDEI. Les Metamorfosis de la Fe
Shop > CD
METAMORPHOSES FIDEI. Les Metamorfosis de la Fe
9,99 TAX INC.
+ cost d'enviament
Info

Referència: AV9849

  • Montserrat Firgueras
  • Jordi Savall
  • La Capella Reial de Catalunya
  • Hespèrion XXI

Tot allò que canvia roman, i resisteix el temps allò que muda. Les idees i les creences es transformen al llarg dels segles per a continuar bategant i pervivint en la consciència de la gent. Les tradicions, les llengües, els gestos, tot es tenyeix, tot es contagia, tot es converteix en alguna cosa nova que conserva l’essència d’allò antic. El contacte de civilitzacions promou aquestes mudes, aquests canvis i substitucions. Les mitologies es transvesteixen per a donar pas a nous personatges amb els atributs dels vells: les sibil·les clàssiques seran profetesses, els déus benefactors, àngels, els dimonis, ànimes perdudes, les mares sagrades, verges. I es fa evident aleshores que allò nou ja existia.

Informació adicional
Intèrprets

Montserrat Figueras
La Capella Reial de Catalunya
Hespèrion XXI
Dirección: Jordi Savall

Llista de Temes

I
Cristianos Viejos: Mitología y Misticismo

1 – 11 SIBIL·LA VALENCIANA Alonso & Bartomeu Cárceres
(Valencia, siglo XV-XVI, Catedral de Valencia)
1. Fanfares
2. Gloria tibi Domine
3. R/ Al jorn del judici
4. R/ D’una Verge naixerà
5. R/ Mostrar-s’han quinze senyals
6. R/ D’alt dels cels devallarà
7. R/ Portarà cascú escrit
8. R/ Als bons darà goig etern
9. R/ Mare de Déu pregau per nos
10. R/ Vosaltres tots que escoltau
11. Fanfares

12. Mille Régretz (Chanson) Josquin des Prés
13. Sanctus de la Missa “Mille Régretz” Cristóbal de Morales
14. Agnus Dei de la Missa “Mille Régretz” Cristóbal de Morales
15. Mille Regretz “La Canción del Emperador” Luys de Narváez

II
Cristianos Nuevos: Mestizaje y Fervor

16. Saeta Antigua: No hay precedente Anónimo (Flamenco)
17. La Guerra a 4: Todos los buenos soldados Mateo Flecha
18. Negrilla a 4: San Sabeya gugurumbé Mateo Flecha
19. Negrilla: A siolo flasiquiyo Juan Gutiérrez de Padilla, Puebla
20. Batalla Imperial Joan Cabanilles
21. El Cant dels Aucells Tradicional Catalana / Jordi Savall
22. Guaracha: Ay que me abraso Juan García de Zéspedes, México

Montserrat Figueras
La Capella Reial de Catalunya
HESPÈRION XXI
Direcció: Jordi Savall

Concepció del programa i selecció musical: Jordi Savall

Informació

Colegiata de Cardona (Catalunya) 1999-2006

Categoria

Catàleg complet

Descripció

“Vol el meu geni cantar les formes mudades en cossos mai no vistos.Oh déus, vosaltres que vau canviar-les.”

Ovidi, Les Metamorfosis, I, v.1-2

Tot allò que canvia roman, i resisteix el temps allò que muda. Les idees i les creences es transformen al llarg dels segles per a continuar bategant i pervivint en la consciència de la gent. Les tradicions, les llengües, els gestos, tot es tenyeix, tot es contagia, tot es converteix en alguna cosa nova que conserva l’essència d’allò antic. El contacte de civilitzacions promou aquestes mudes, aquests canvis i substitucions. Les mitologies es transvesteixen per a donar pas a nous personatges amb els atributs dels vells: les sibil·les clàssiques seran profetesses, els déus benefactors, àngels, els dimonis, ànimes perdudes, les mares sagrades, verges. I es fa evident aleshores que allò nou ja existia.
El programa que configura aquestes Metamorfosis de la Fe són l’expressió del mestissatge entre músiques i cultures diferents que s’acoblen arran de la presència, del contacte i de la convivència que trobem documentada en l’antiga Hespèria des de l’Edat Mitjana i que s’intensifiquen a partir del segle XV amb el descobriment i la conquesta del Nou Món. El mestissatge musical es constitueix a partir d’una dimensió essencial de respecte, de tolerància, d’acceptació i, sobre tot, d’assimilació del fet diferencial, ja sia de raça o de cultura. Si bé no hem oblidar que en aquestes trobades de Civilitzacions es produïren també col·lisions de terribles violències i grans injustícies, la bellesa, la qualitat i l’originalitat del testimoni musical conservat ens confirmen la gran capacitat dels músics d’aquelles èpoques llunyanes de transformar la música en una meravellosa mitjancera entre els pobles i les religions més distants i de transmetre’ns un expressiu missatge de convivència i humanitat.
Les Negrillas, les Guarachas, els Villancicos, i fins i tot el Cant de la Sibil·la que protagonitzen aquestes Metamorfosis de la Fe demostren que l’espiritualitat essencial de l’home perviu malgrat la imposició de símbols o de nomenclatures diferents. Allò que ajuda a viure, allò que ens fa estimar, allò que consola, roman viu i la música conserva la seva força, la seva memòria, i ens fa somniar i desitjar un (Nou) Món en harmonia, més just i més humà.

JORDI SAVALL, Bellaterra, 2006